ผู้บริหาร

พระศรีวชิรโมลี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
นักเรียนคิดว่าโีรงเรียนควรมีการพัฒนาด้านใดเป็นลำดับแรก
บรรยากาศรอบอาคารเรียน
บรรยากาศภายในอาคารเรียน
บรรยายกาศภายในห้องเรียน
อุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอน
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/10/2012
ปรับปรุง 09/06/2014
สถิติผู้เข้าชม 44802
Page Views 69649
ฝ่ายบริหาร
ชื่ออาจารย์ : นายสุภาพ นาบำรุง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
บ้านหาดทรายทอง ตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล